Gasodor® S-Free - bezsiarkowy nawaniacz do gazu ziemnego

Użytkowanie gazu ziemnego, który z natury jest bezwonny, niesie ze sobą konieczność stosowania środka nawaniającego, który będzie spełniał wszystkie wymagania odpowiedniego nawaniacza.

Przede wszystkim, musi to być silny zapach ostrzegawczy, który będzie kojarzony tylko i wyłącznie z danym środkiem i będzie to zapach unikalny, którego nie da się spotkać w innej sytuacji, aniżeli przy zetknięciu z gazem ziemnym.

Gasodor S-Free firmy Symrise spełnia wszystkie wymagania, jakie stawiane są nowoczesnemu środkowi nawaniającemu z dużą nawiązką.

Co więcej, Gasodor S-Free nie tylko spełnia wszystkie wymagania jako środek zapachowy, jest także substancją o wiele bardziej przyjazną środowisku, aniżeli THT, TBM i Merkaptany. Nie niszczy rur i jest dużo bardziej stabilny na długich przesyłach.

Porównanie podstawowych cech stosowanych nawaniaczy:

Nawaniacz Dozowanie Stabilność Emisja SO2
Gasodor S-Free 8-20 mg/m3 Duża Nie
THT od 15 mg/m3 Średnia Tak
Merkaptany n/a Średnia Tak

Badania i standaryzacja:

Jako uzupełnienie szerokiego wachlarza dokumentacji wynikających z testów oraz zastosowania praktycznego nawaniacza Gasodor S-Free w Niemczech wykonaliśmy także badania laboratoryjne przeprowadzone w Zakładzie Nawaniania Paliw Gazowych będącym częścią Instytutu Nafty i Gazu.
Badanie te miały na celu eksperymentalne sprawdzenie (poprzez badania kontrolne) jakości środka nawaniającego Gasodor S-Free na zgodność z wymogami obowiązujacymi w przemyśle gazowniczym.

Wykazują one, "że każda z badanych próbek nawaniacza Gasodor S-Free, dostarczonych przez Zamawiaj±cego, spełnia wszystkie kryteria stawiane przez normę PN-EN ISO 13734: 2002 [1].".

S-Free w instalacjach czułych na siarkę

Bezsiarkowy nawaniacz Gasodor S-Free może być używany w instalacjach czułych na obecność siarki, takich jak ogniwa paliwowe czy konwertery katalityczne.

Gasodor® S- Free stosowany w Niemczech

Od wielu lat Gasodor® S-Free jest stosowany w miastach takich, jak Hamburg, Kiel, Dortmund czy Würzburg. Jest używany zarówno w miastach, jak i na obszarach wiejskich.