سبد غربال سطلشکن cnc فرز پوند 500 600


40 Amir Hadi Maghzi, MD

600 6100 534 83 4 11 1383 601 7700 534 83 4 11 1383 602 8000 534 83 4 11 1383 603 8300 534 83 4 11 1383 604 9400 534 83 4 11 1383 605 10500 534 83 4 11 1383 606 13500 534 83 4 11 1383 607 2500 534 83 4 11 1383 608 3000 534 83 4 11 1383 609 3700 534 83 4 11 1383 610 3800 534 83 4 11 1383 611 4100 534 83 4 11 1383 612 ,

بررسی قیمت

رشته مکانیک

دستگاه فرز « همان سنگ » 6 شابلن و خط کش 6 دستگاه های اکسی استیلن 6 روانکار و سیم جوش 7 قالب های خمکاری 7 سنبه و ماتریس 7 دستگاه پرچ 8 نقطه جوش 8 فصل سوم آشنایی با وسایل جوشکاری دستگاه جوشکاری با .

بررسی قیمت

بانک جامع اطلاعات مناقصه ایران

کلاسه 910232 یک دستگاه فرز cnc متعمل و , فروش کلیه ضایعات مربوط به مرغ و گوشت قلم،پوست،, فروش 3 قطعه زمین احداث اعیانی واقع در لواسان

بررسی قیمت

مناقصه ، مناقصات خدمات تعمیر و نگهداری صنایع

احداث ، راه اندازی و توسعه صنایع و کارخانجات ، مشاوره و نظارت صنایع وخدمات بازرسی ، تست و آزمایش

بررسی قیمت

پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات ایران

کلاسه 910232 یک دستگاه فرز cnc متعمل و , فروش کلیه ضایعات مربوط به مرغ و گوشت قلم،پوست،, فروش 3 قطعه زمین احداث اعیانی واقع در لواسان کلاسه 920342/4 فروش یک واحد دامداری و , فروش یک واحد آپارتمان .

بررسی قیمت

بانک جامع اطلاعات مناقصه ایران

فروش لوله چدن داکتیل 500 م م با قیمت واحد 4742400 ریال --- لوله چدن داکتیل 600 م م با قیمت پایه 5700000 ریال ---- لوله چدن داکتیل 400 م م با قیمت واحد 3556800 ریال ---- کولار 400 م م با قیمت پایه 430000 ریال

بررسی قیمت